Клуб CNPF

Объявление

__________________________________________________________________________________________

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Клуб CNPF » Молдавские Соревнования » Carp Feeder Beshtemak 2017


Carp Feeder Beshtemak 2017

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

https://www.facebook.com/events/1848619782135344/?acontext={"source":3,"source_newsfeed_story_type":"regular","action_history":"[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&hc_ref=ARSKWcXl5SPJRsC_B7m7N1oFX13CgCOIgTwBgv8hQrbVk_Fb_Jh_baCz5N5dadHKMNM

0

2

Echipa de arbitri Corneliu Busuioc & K

1. Команда Moby Dick:
Margarint A cap.
Basiul I.

2. Echipa MD
    Opriș Marian
    & company

0

3

Premieri
1 loc - medalii si certificat de la magazinul ACTIV fishing - 3000 lei;
2 loc - medalii si certificat de la magazinul ACTIV fishing - 2500 lei;
3 loc - medalii si certificat de la magazinul ACTIV fishing - 2000 lei;
Big Fish - certificat de la magazinul ACTIV FISHING - 1500 lei.
+ cadouri de la organizatori.

0

4

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PESCUIT ÎNTRE AMATORI
1 Scopul
1.1 Scopul organizarii competitiilor la pescuit este:
1.1.1 Promovarea intre pescarii amatori a spiritului de pescuit competitiv;
1.1.2 Promovarea principiului de pescuit cu eliberarea nevătămată a capturii ”catch and release”;
1.1.3 Cresterea nivelului pescuitului de amatori si promovarea prinsului la un cirlig;
1.1.4 Promovarea atitudinei si grijei față de natura
1.2 Tot odata organizarea acestui concurs urmărește descoperirea noilor talente si promovarea acestora pentru participarea la competitiile sportive
2 Reguli generale
2.1 Concursul se petrece la pescuitul crapului la feeder.
2.2 Timpul concursului 30 de ore.
2.3 Cintărirea capturilor odată la 3 ore. Timpul de cîntărire poate fi modificat la decizia arbitrilor. Capturile mari, de peste 3 kg, pot fi cîntărite individual.
2.4 La prezentarea arbitrilor în sector, participanții au obligația de a oferi arbitrilor pentru cîntărire capturile. După cîntărire participanții urmează să semneze procesul verbal de cîntărire, iar peștele capturat se eliberează.
3 Participanții
3.1 Competițiile se petrec în tandem, cîte 2 sportivi in echipe. Numărul maxim de echipe este de 20.
3.2 În calitate de participanți se admit persoanele care au vîrsta mai mare de 16 ani.
3.3 Participanții sunt obligați să se asigure cu echipament necesar pentru evoluare la concurs in timp de ploaie, arșiță sau vînt puternic. Duceti cont de faptul că malul poate fi cu noroi și stuh.
3.4 Taxa de participare este de 1000 lei de echipa. Înregistrarea la Vladimir Pîrău tel. 060002492, 079029197. Adresa str. Petru Rareș, 36. Chișinău.
4 Reguli generale
4.1 Se admite pescuitul cu lanseta de tip feeder. Se interzice folosirea altor metode de înregistrare a tragerii decît vîrful de feeder. Se interzic semnalizatoarele electrice.
4.2 Marimea cirligului, lungimea forfacului, cantitatea de nadă și momeală cît vegetală sau artificială, atît și vie - nu este limitată
4.3 Se admite pescuitul cu orice fel de montură și metodă: method, păr și altele ce nu contravin p. 4.1. din prezentul Regulament.
4.4 Nădirea se execută exclusiv cu lanseta de tip feeder. Pot fi folosite rachete, spomburi și alte metode utilizate pentru nădirea cu lanseta. Alte nădiri, cum ar fi praschia, aruncarea nadei cu mina, metode mecanice sau eutomate sunt interzise.
4.5 Cositul intenționat al peștelui este interzis. Nerespectarea duce la decalificare.
4.6 În calcul se ea doar două specii de pești, crap și amur. Restul speciilor nu se eau în calcul.
4.7 Peștele capturat urmeaza a fi păstrat în două juvelnic care tre să fie scufundate in apă la o adîncime minimă de 0.5 m. Juvelnicele din plasa de fier sunt interzise. Fiecare echipă trebuie să aibă 2 juvelnice și să repartizeze peștile uniform pentru a evita traumarea acestuia..
4.8 Standul si accesul în stand
4.8.1 Participanții sunt obligați să-și organizeze pregătirile pentru concurs în limitele standului. Pescuitul se petrece în limitele hotarelor între standuri. Pescuitul în afara zonei standului este interzis.
4.8.2 După semnalul intrării în stand și pănă la semnalul de finalizare a pescuitului, întarea în standul străin este admisă numai cu acordul participantului cărui îi apartine standul. Excepției sunt arbitrii, care pot intra în stand în orice moment și fără acordul participanților..
4.9 Concursul se va petrece indiferent de condițiile naturale. Duceți cont de faptul că drumul de acces spre standuri (aproximativ 300 de metri) nu asigură liberul acces in timp de ploaie.
4.10 În cazul in care, in timpul petrecerii concursului, v-or interveni fenomene naturale (fulger) ce pun in pericol securitatea participantilor, iar concursul va fi întrerupt de arbitri, atunci concursul se consideră valabil daca a fost utilizat mai mult de o treime din timpul total al concursului.
5 Stabilirea cistigatorilor
5.1 Cîștigători vor fi stabiliți după cea mai mare cantitate de pește capturat, iar daca masa este egală, atunci cistigător va fi acela la care big fishul e mai greu.
5.2 Locurile premiate cu medalii: I. II. III. Premiul special – big fish.
5.3 Cistigătorii v-or beneficia de cadouri.
5.4 Big Fishul se cîntărește de către arbitri la cererea participanților.
6 Arbitrii si drepturile acestora
6.1 Arbitrii sunt persoane cu experiență în organizarea si petrecerea competitiilor sportive.
6.2 Echipa de arbitri este condusă de arbitrul principal si arbitri liniari.
6.3 Arbitrii se obligă să urmăreasca respectarea de către participanți a regulelor de petrecere a concursului.
7 Sancțiuni si plingeri
7.1 Arbitrii au următoarele drepturi:
7.1.1 în caz de pericol sporit (calamități naturale, fulger), - să întrerupă concursul pentru perioada consumării pericolului.
7.1.2 Să înainteze participanților avertizări privind nerespectarea regulamentului, iar daca incalcarile se repetă, să discalifice participantul.
7.2 Participantul, care consideră că i se încalcă vre-un drept prevăzut de prezentul regulament, are dreptul să înainteze o plingere verbală către arbitri, iar la sfirsitul concursului și pînă la declararea rezultatelor finale, să depună plingerea în scris pe numele arbitrului principal.
8 Proagramul competitiilor si unele momente organizatorice
8.1 Locul petrecerii concursului, lacul Bestemac. Data 22 - 24 septembrie 2017.
8.2 Începutul înregistrării participanților ora 18.00 data de 22 septembrie.
8.3 Tragerea la sorț a standurilor, 22 septembrie ora 20.00. În caz de lipsa a prticipanților la tragerea la sorț, în locul lor v-a trage la sorț cea mai în vîrstă persoană din participanții prezenti.
8.4 Intrarea în stand – după tragerea la sorț, participanții au dreptul să-și amenajeze lagărul, să se pregăteasca de concurs. Întrarea în apă se admite exclusiv pentru pregătirea sectorului (cositul stujului).
8.5 Deschiderea oficială 23 septembrie ora 06:00.
8.6 Startul 23 septembrie, ora 07.00. Semnal sonor.
8.7 Finis, 24 septembrie, ora 13.00. Semnal sonor.
8.8 După semnalul final se petrece ultima cîntărire a capturilor.
8.9 După întocmirea de către arbitri a calculelor va fi dat ultimul semnal. După care toti participanții se vor aduna în lagărul principal pentru anunțarea rezultatelor.
P.S. Participanții concursului pot să organizeze totalizator în care cîștigătorul va ridica cîștigul.

0

5

In legatura cu lipsa interesulu fata de competitiile nominalizate, se anunta anularea acestora.
Cu respect,
Lilian

0


Вы здесь » Клуб CNPF » Молдавские Соревнования » Carp Feeder Beshtemak 2017